Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju

Hufiec Sopot jest terytorialną jednostką Związku Harcerstwa Polskiego. Zrzesza około 220 zuchów, harcerzy i instruktorów. W sierpniu 2007 roku przyjął w dzierżawę Harcerską Bazę Obozową w Leśnej Hucie (będącą pod opieką harcerzy ZHP od lat 80tych). Właścicielem obiektu jest Skarb Państwa ? Nadleśnictwo Kaliska.

W roku 2008 instruktorzy Hufca powołali Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju (HCEEiZR) z siedzibą w Leśnej Hucie. Centrum ma na celu prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Sopotu, Trójmiasta oraz całej Polski. W sezonie, tj. pomiędzy majem a wrześniem odbywają się tam zielone szkoły, biwaki i obozy, podczas których realizowany jest autorski program edukacji ekologicznej stworzony przez instruktorów Hufca ZHP Sopot. Dzieci poznają sztukę terenoznawstwa, oszczędzania wody, gospodarki odpadami, obcowania z naturą, poznają zasady zdrowego żywienia i dbania o swoje zdrowie (codzienna gimnastyka). Ponadto dzięki metodzie harcerskiej uczestnicy doskonalą zasady zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. Siedzibą Centrum jest Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Sopot znajdująca się w Leśnej Hucie, w sercu Borów Tucholskich z dala od głównych dróg i aglomeracji miejskich. Takie położenie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury.

Od roku 2008 udało się przeprowadzić wiele inwestycji oraz przedsięwzięć programowych. Są to:

wymiana poszycia dachowego (dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku),
adaptacja sali przyrodniczej wraz z zapleczem sanitarnym (dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku),
stworzenie Programu Edukacji Ekologicznej (dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku),
wyposażenie sali przyrodniczej oraz wymiana stolarki okiennej (dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku),
modernizacja systemu centralnego ogrzewania (dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku),
stworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej ?Na tropie?,
organizacja wielu form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in.: zielone szkoły, biwaki, obozy, konkursy.

Własnym sumptem wyremontowano zaplecze kuchenne oraz stołówkę przystosowując je do wymogów sanitarnych. Należy podkreślić, że zasadnicza część prac była wykonywana przez wolontariuszy z Hufca ZHP Sopot.

Jeśli chcesz zorganizować u nas zajęcia z edukacji ekologicznej, zapraszamy do kontaktu.

 

Pobierz sprawozdanie z realizacji projektu pt. Powołanie HCEEiZR w Leśnej Hucie etap IV – modernizacja systemu grzewczego wraz z remontem części noclegowej oraz stworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej ?Na tropie?